Ako vybaviť splnomocnenie na prepis auta: Krok za krokom

Splnomocnenie na prepis auta je dôležitým dokumentom, ktorý umožňuje jednej osobe zastupovať inú osobu pri úkone prepisu vlastníctva vozidla. Tento proces môže byť obzvlášť užitočný v prípade, ak pôvodný vlastník alebo nový vlastník nemôžu byť fyzicky prítomní na potrebných úradoch. V tomto článku sa pozrieme na to, ako vybaviť splnomocnenie na prepis auta krok za krokom.

Získanie formulára pre splnomocnenie

a. Osobná návšteva úradu: Prvým krokom je získať formulár pre splnomocnenie. Tento formulár je možné získať na Okresnom úrade alebo na iných relevantných úradoch v závislosti od krajiny alebo regiónu.

b. Sťahovanie z internetu: Formulár pre splnomocnenie je často dostupný na webových stránkach relevantných úradov, odkiaľ si ho môžete stiahnuť a vytlačiť.

Vyplnenie a podpísanie formulára

a. Osobné údaje: Formulár splnomocnenia bude vyžadovať osobné údaje o poverovateľovi (osoba, ktorá udeľuje splnomocnenie) a splnomocnencovi (osoba, ktorá dostáva splnomocnenie). Tieto údaje môžu zahŕňať meno, adresu, dátum narodenia, rodné číslo a údaje o občianskom preukaze.

b. Informácie o vozidle: Okrem osobných údajov budete musieť uviesť aj informácie o vozidle, ktoré má byť prevedené. Tieto informácie zahŕňajú značku, model, rok výroby, VIN číslo a evidenčné číslo vozidla.

c. Podpis: Formulár splnomocnenia musí byť podpísaný poverovateľom a splnomocnencom. Podpisy by mali byť overené notárom alebo inou relevantnou autoritou, aby splnomocnenie nadobudlo právnu platnosť.

Doručenie splnomocnenia na úrad

a. Osobná návšteva úradu: Po vyplnení a overení formulára splnomocnenia ho je potrebné doručiť na príslušný úrad, ktorý zabezpečuje prepis vlastníctva vozidiel. Splnomocnenec môže tento úkon vykonať osobne alebo môže naskenovaný dokument poslať elektronicky, ak to daný úrad umožňuje.

b. Poštou: V prípade, ak úrad umožňuje doručenie dokumentov poštou, môžete poslať originál splnomocnenia na príslušnú adresu. Nezabudnite zahrnúť všetky potrebné dokumenty, ako je kópia občianskeho preukazu poverovateľa, splnomocnenca a doklad o vlastníctve vozidla.

Splnenie ďalších požiadaviek na prepis vozidla

a. Úhrada poplatkov: Prepis vlastníctva vozidla často sprevádza úhrada rôznych poplatkov. Splnomocnenec bude musieť uhradiť tieto poplatky na príslušnom úrade alebo cez platobné portály, ktoré úrad poskytuje.

b. Kúpno-predajná zmluva: Na prepis vlastníctva vozidla je často potrebná aj kúpno-predajná zmluva medzi pôvodným a novým vlastníkom vozidla. Táto zmluva by mala byť podpísaná oboma stranami a notársky overená.

c. Technický preukaz a emisná kontrola: V niektorých prípadoch môže byť potrebné predložiť platný technický preukaz vozidla a doklad o emisnej kontrole. Uistite sa, že máte všetky potrebné dokumenty, aby ste mohli úspešne vybaviť prepis vozidla.

Získanie nového dokladu o vlastníctve vozidla

a. Po úspešnom dokončení všetkých potrebných krokov a úhrade poplatkov príslušný úrad vystaví nový doklad o vlastníctve vozidla na meno nového vlastníka. Tento doklad je potvrdením, že prepis vlastníctva vozidla prebehol úspešne.

Vybavenie splnomocnenia na prepis auta je dôležitým krokom pri prevedení vlastníctva vozidla z jednej osoby na druhú. Tento proces zahŕňa získanie a vyplnenie formulára splnomocnenia, overenie podpisov, doručenie splnomocnenia na úrad a splnenie ďalších požiadaviek na prepis vozidla. Po úspešnom dokončení týchto krokov bude nový vlastník vozidla legálne zaregistrovaný a bude môcť vozidlo používať bez obáv.

PZP na prívesný vozík: Ako zabezpečiť svoju investíciu na cestách

Pri plánovaní dovolenky či prepravy nákladu s prívesným vozíkom je dôležité nielen dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ale aj zabezpečiť správne poistenie. Povinné zmluvné poistenie (PZP) na prívesný vozík je kľúčové pre ochranu proti finančným následkom škôd spôsobených tretím stranám. V tomto článku sa pozrieme na hlavné aspekty PZP pre prívesné vozíky, ako ho získať a čo by ste mali zohľadniť pri výbere poistenia.

Základy PZP pre prívesný vozík

a. Povinnosť: PZP pre prívesný vozík je povinné pre všetkých majiteľov prívesných vozíkov. Poistenie chráni majiteľa a iných účastníkov premávky pred finančnými následkami škôd spôsobených tretím stranám v dôsledku nehody, za ktorú je zodpovedný majiteľ prívesného vozíka.

b. Rozsah krytia: PZP pre prívesný vozík zahŕňa škody spôsobené tretím stranám, ako sú poškodenie majetku alebo zranenie osôb. Poistenie nekryje škody na vlastnom prívesnom vozíku alebo vozidle ťahajúcom prívesný vozík.

c. Vzťah s PZP ťahajúceho vozidla: V niektorých krajinách sa prívesný vozík považuje za súčasť ťahajúceho vozidla, čo znamená, že PZP ťahajúceho vozidla zahŕňa aj poistenie prívesného vozíka. V iných krajinách je potrebné uzavrieť samostatné PZP pre prívesný vozík. Pred cestou do zahraničia sa uistite, aké sú požiadavky na PZP v danom štáte.

Ako získať PZP pre prívesný vozík

a. Poisťovne: Majitelia prívesných vozíkov by mali kontaktovať svoju poisťovňu alebo iné poisťovne, ktoré ponúkajú PZP pre prívesné vozíky. Porovnajte ceny a podmienky, aby ste našli najlepšiu ponuku, ktorá vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.

b. Online kalkulačky a porovnávače: Mnohé poisťovne ponúkajú online kalkulačky a porovnávače, ktoré vám umožnia získať rýchlu ponuku a porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní. Využitím týchto nástrojov môžete ušetriť čas a nájsť najlepšiu ponuku na PZP pre váš prívesný vozík.

c. Zľavy a akcie: Pri hľadaní PZP pre prívesný vozík nezabudnite zohľadniť dostupné zľavy a akcie, ktoré môžu znížiť vaše poistné prémie. Niektoré zľavy môžu zahŕňať zľavy pre viacnásobné vozidlá, zľavy pre dlhodobých klientov alebo zľavy pre majiteľov prívesných vozíkov s nízkym počtom ujazdených kilometrov.

Čo zohľadniť pri výbere PZP pre prívesný vozík

a. Potreba doplnkového krytia: Zvážte, či potrebujete doplnkové poistenie, ako je havarijné poistenie pre prívesný vozík, ktoré pokryje škody na vlastnom prívesnom vozíku v dôsledku nehody, alebo poistenie proti krádeži a vandalismu. Tieto doplnkové poistenia môžu zvýšiť vaše poistné prémie, ale poskytnúť väčšiu ochranu pre váš prívesný vozík.

b. Limit zodpovednosti: Pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité zohľadniť limity zodpovednosti za škody spôsobené tretím stranám. Vyššie limity zodpovednosti môžu poskytnúť lepšiu ochranu, ale zároveň zvýšiť cenu poistenia. Zvážte svoje finančné možnosti a potrebu ochrany pred rizikami pri výbere limitov zodpovednosti.

c. Spoluučasť: Spoluučasť je suma, ktorú sa zaväzujete uhradiť v prípade škodovej udalosti. Zvýšením spoluučasti môžete znížiť svoje poistné prémie. Majitelia prívesných vozíkov by si však mali byť istí, že si môžu dovoliť uhradiť túto sumu v prípade škody.

PZP pre prívesný vozík je dôležitou súčasťou zabezpečenia finančnej ochrany a zodpovednosti pri používaní prívesného vozíka na cestách. Pri výbere správneho poistenia je potrebné zohľadniť rôzne faktory, ako sú ceny, limity zodpovednosti, dostupné zľavy a možnosti doplnkového krytia.

Aby ste našli najlepšiu ponuku na PZP pre váš prívesný vozík, porovnajte rôzne poisťovne a ich ponuky, využite online kalkulačky a porovnávače a nezabudnite zohľadniť dostupné zľavy a akcie. Pri výbere poistenia zvážte aj svoju finančnú situáciu a potrebu ochrany pred rizikami, aby ste zabezpečili optimálny pomer medzi cenou a kvalitou poistenia.

Výber správneho PZP pre prívesný vozík vám pomôže chrániť svoju investíciu a zabezpečiť pokojnú jazdu s prívesným vozíkom na cestách. Uistite sa, že ste si prečítali všetky podmienky a zmluvné ustanovenia pred uzavretím poistenia, aby ste boli informovaní o svojich právach a povinnostiach ako poistený majiteľ prívesného vozíka.

PZP pre dôchodcov: Ako nájsť najlepšiu ponuku pre zrelých vodičov

Dôchodcovia, ako skupina vodičov, majú často dlhoročné skúsenosti a menej nehôd. Avšak, niektoré poisťovne môžu vnímať starších vodičov ako rizikovejších, čo môže ovplyvniť cenu ich povinného zmluvného poistenia (PZP). V tomto článku sa pozrieme na hlavné aspekty PZP pre dôchodcov a poskytneme rady, ako si vybrať správne poistenie a získať najlepšiu ponuku.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre dôchodcov

a. Vek: Vek je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu PZP. Aj keď mnohí dôchodcovia majú dlhoročné skúsenosti za volantom, niektoré poisťovne môžu považovať starší vek za rizikový faktor, čo môže zvýšiť cenu poistenia.

b. Jazdná história: Rovnako ako u ostatných vodičov, aj u dôchodcov zohráva dôležitú úlohu ich jazdná história. Dlhodobo bezpeční vodiči s dobrou jazdnou históriou môžu očakávať nižšie poistné prémie.

c. Typ vozidla: Typ vozidla, ktoré vlastníte, môže ovplyvniť cenu vášho PZP. Športové autá alebo vozidlá s vyšším výkonom môžu mať vyššie poistné prémie. Dôchodcovia by mali zvážiť výber vozidla s nižším výkonom a nižšími nákladmi na poistenie.

d. Frekvencia použitia vozidla: Dôchodcovia, ktorí jazdia menej, môžu získať zľavy na svoje PZP. Poisťovne často ponúkajú nižšie poistné prémie pre vodičov, ktorí prejdú menej kilometrov ročne.

Ako si vybrať správne PZP pre dôchodcov

a. Porovnajte ponuky: Dôchodcovia by si mali vypočuť ponuky od viacerých poisťovní a porovnať ich ceny a podmienky. To im umožní nájsť najlepšiu ponuku, ktorá vyhovuje ich potrebám a rozpočtu.

b. Využite zľavy: Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy pre dôchodcov, ako sú zľavy pre nízky počet ujazdených kilometrov, absolvovanie bezpečnostných kurzov, alebo zľavy pre dlhodobých klientov. Informujte sa o dostupných zľavách a využite ich, ak je to možné.

c. Zvážte spoluučasť: Spoluučasť je suma, ktorú sa zaväzujete uhradiť v prípade škodovej udalosti. Zvýšením spoluučasti môžete znížiť svoje poistné prémie. Dôchodcovia by si však mali byť istí, že si môžu dovoliť uhradiť túto sumu v prípade škody.

d. Udržujte dobrú jazdnú históriu: Dôchodcovia by mali udržiavať čistý jazdný záznam, aby získali nižšie poistné prémie. Bezpečná jazda a vyhýbanie sa nehodám vám pomôže udržiavať dobrú jazdnú históriu a získať lepšie ponuky na PZP.

Dôležité tipy pre dôchodcov pri výbere PZP

a. Zaoberajte sa svojím zdravotným stavom: Je dôležité, aby dôchodcovia zohľadnili svoj zdravotný stav a jeho vplyv na ich schopnosť jazdiť. Ak trpíte zdravotnými problémami, ktoré môžu ovplyvniť vašu jazdu, mali by ste o tom informovať svoju poisťovňu.

b. Zvažte, či potrebujete doplnkové krytie: Dôchodcovia by mali zvážiť, či potrebujú doplnkové krytie, ako je havarijné poistenie, poistenie proti krádeži alebo asistenčné služby. Doplnkové krytie môže poskytnúť väčšiu ochranu, ale zároveň zvýšiť cenu poistenia.

c. Informujte poisťovňu o zmene údajov: Ak dôjde k zmene vašich osobných údajov, údajov o vozidle alebo iných relevantných informácií, je dôležité tieto zmeny oznámiť svojej poisťovni. Týmto krokom zabezpečíte, že vaša zákonná poistka na auto je stále platná a poskytuje potrebnú ochranu.

Pri výbere PZP pre dôchodcov je dôležité zohľadniť faktory, ktoré ovplyvňujú cenu poistenia, ako aj vlastné potreby a rozpočet. Dôchodcovia by mali porovnať ponuky od rôznych poisťovní, využiť dostupné zľavy, zvážiť možnosti spoluučasti a doplnkového krytia, a udržiavať dobrú jazdnú históriu. Okrem toho je dôležité zaoberať sa svojím zdravotným stavom a informovať poisťovňu o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť jazdiť alebo požiadavky na poistenie.

Výber správneho PZP pre dôchodcov môže pomôcť zabezpečiť, že budú mať potrebnú ochranu v prípade škody spôsobenej tretím stranám, a zároveň ušetriť peniaze na poistnom. Starostlivým zvážením všetkých týchto faktorov a porovnaním dostupných možností môžu dôchodcovia nájsť najlepšiu ponuku, ktorá vyhovuje ich potrebám a zabezpečuje pokojnú jazdu.

PZP na motorku: Ako si vybrať správne poistenie pre vášho dvojkolesového spoločníka

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré je vyžadované zákonom pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel, vrátane motocyklov. PZP chráni tretie strany pred škodou spôsobenou nehodou. Pri výbere PZP pre motorku je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov, ako sú typ motocykla, jeho výkon, cenu a možné doplnkové krytie. V tomto článku sa pozrieme na hlavné aspekty PZP pre motorky a poskytneme rady, ako si vybrať správne poistenie.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre motorku

a. Typ a výkon motocykla: Cenové rozdiely v PZP pre motorky sú ovplyvnené typom a výkonom motocykla. Športové motocykle, silnejšie stroje alebo motocykle s vyšším objemom motora zvyčajne majú vyššiu cenu PZP, keďže predstavujú vyššie riziko pre poisťovňu.

b. Vek a skúsenosti vodiča: Mladší vodiči alebo tí s menším počtom rokov skúseností na motorke môžu očakávať vyššie poistné prémie. Poisťovne toto riziko zohľadňujú pri stanovení ceny PZP.

c. Bonus-malus systém: Väčšina poisťovní používa bonus-malus systém, ktorý odmeňuje vodičov s bezproblémovou jazdnou históriou nižšími poistnými prémiami, zatiaľ čo vodiči s históriou nehôd alebo škodových udalostí môžu očakávať vyššie prémie.

d. Miesto bydliska: Cena PZP môže byť ovplyvnená aj miestom bydliska. Vodiči žijúci v mestách alebo oblastiach s vyššou hustotou premávky môžu očakávať vyššie poistné prémie.

Ako si vybrať správne PZP pre motorku

a. Porovnajte ponuky: Pred výberom PZP pre motorku si zistite ceny a podmienky viacerých poisťovní. Porovnajte ich ponuky a zvážte, ktoré krytie najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozhodnite sa pre zákonnú poistku.

b. Zvážte doplnkové krytie: Okrem základného PZP môžete zvážiť aj doplnkové krytie, ako napríklad havarijné poistenie, poistenie proti krádeži, poistenie príslušenstva alebo asistenčné služby. Zvážte svoje potreby a riziká, ktorým ste vystavení, a rozhodnite sa, či je pre vás vhodné investovať do doplnkového krytia.

c. Dohodnite sa na vhodnej spoluučasti: Spoluučasť je suma, ktorú sa zaväzujete uhradiť v prípade škodovej udalosti. Zvýšením spoluučasti môžete znížiť svoje poistné prémie, ale mali by ste si byť istí, že si môžete dovoliť uhradiť túto sumu v prípade škody.

d. Využite zľavy: Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy pre vodičov, ktorí splnia určité podmienky. Napríklad, ak absolvujete špeciálny kurz bezpečnej jazdy alebo ak máte bezpečnostné zariadenia, ako je imobilizér alebo sledovací systém, môžete získať zľavu na svoje PZP. Informujte sa o dostupných zľavách a využite ich, ak je to možné.

Ako udržiavať platné PZP pre motorku

a. Dodržiavajte zákonné povinnosti: Ako vlastník motorky máte zákonnú povinnosť mať platné PZP. Uistite sa, že spĺňate túto povinnosť a že ste chránení v prípade škody spôsobenej tretím stranám.

b. Obnovujte svoje PZP včas: Uistite sa, že obnovíte svoje PZP pred jeho uplynutím. Pravidelné overovanie platnosti PZP vám pomôže udržiavať platné poistenie a vyhnúť sa nepriaznivým následkom.

c. Informujte poisťovňu o zmene údajov: Ak došlo k zmene vašich osobných údajov, údajov o motorke alebo iných relevantných informácií, je dôležité tieto zmeny oznámiť svojej poisťovni. Týmto krokom zabezpečíte, že vaše PZP je stále platné a poskytuje potrebnú ochranu.

PZP pre motorku je dôležitou súčasťou jazdy na dvojkolesovom vozidle. Pri výbere správneho poistenia je dôležité zohľadniť viaceré faktory, ako sú typ motocykla, výkon, vek a skúsenosti vodiča, a miesto bydliska. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní, zvážte prípadné doplnkové krytie a využite zľavy, ak je to možné. Dodržiavajte zákonné povinnosti týkajúce sa PZP a udržujte svoje poistenie v platnosti, aby ste boli chránení v prípade škody spôsobenej tretím stranám. Pravidelné overovanie a obnovenie PZP vám pomôže udržiavať platné poistenie a zabezpečiť pokojnú jazdu na vašom motocykli.

Overenie PZP: Ako zistiť, či je vaše vozidlo riadne poistené

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré je vyžadované zákonom pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. PZP chráni tretie strany pred škodou spôsobenou nehodou. Overenie platnosti PZP je dôležité nielen pre vlastníkov vozidiel, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky, ako sú iní vodiči, chodci alebo cyklisti. V tomto článku sa pozrieme na spôsoby, ako môžete overiť platnosť PZP, a na dôležité aspekty, ktoré je potrebné zvážiť.

Ako overiť platnosť PZP

a. Overovacia služba poisťovní: Mnohé poisťovne ponúkajú online overovaciu službu, prostredníctvom ktorej môžete zistiť platnosť PZP. Navštívte webovú stránku svojej poisťovne a zadajte požadované údaje, ako sú evidenčné číslo vozidla alebo číslo poistnej zmluvy. Overovacia služba vám poskytne informácie o platnosti vášho PZP.

b. Telefónne overenie: Môžete tiež zavolať svojej poisťovni a overiť platnosť PZP prostredníctvom telefónu. Pripravte si všetky potrebné údaje, ako sú evidenčné číslo vozidla, číslo poistnej zmluvy alebo osobné údaje, a požiadajte zástupcu poisťovne o overenie platnosti poistenia.

c. Centrálny register PZP: V niektorých krajinách existuje centrálny register PZP, ktorý umožňuje overenie platnosti PZP cez internet. Navštívte webovú stránku centrálneho registra a zadajte požadované údaje, ako sú evidenčné číslo vozidla alebo číslo poistnej zmluvy. Výsledok overenia sa zobrazí v priebehu niekoľkých sekúnd.

Dôležité aspekty overovania PZP

a. Dodržiavajte zákonné povinnosti: Ako vlastník vozidla máte zákonnú povinnosť mať platné PZP. Overenie platnosti PZP vám pomôže zabezpečiť, že spĺňate túto povinnosť a že ste chránení v prípade škody spôsobenej tretím stranám.

b. Riziká jazdy bez platného PZP: Jazda bez platného PZP môže mať vážne dôsledky, ako sú pokuty, zákaz jazdy, konfiškácia vozidla alebo dokonca trestné stíhanie. Okrem toho, ak spôsobíte nehodu bez platného PZP, budete musieť sami uhradiť náklady na škody spôsobené tretím stranám.

c. Overovanie PZP pri kúpe ojazdeného vozidla: Ak kupujete ojazdené vozidlo, je dôležité overiť platnosť PZP predtým, ako ho začnete používať. Týmto krokom sa uistíte, že ste chránení pred možnými finančnými nároky v prípade nehody.

d. Udržiavanie dátumov platnosti: Je dobrým zvykom si poznačiť dátumy platnosti PZP v kalendári alebo v digitálnom zariadení, aby ste nezabudli na obnovenie poistenia pred jeho uplynutím. Pravidelné overovanie platnosti PZP vám pomôže udržiavať platné poistenie a vyhnúť sa nepriaznivým následkom.

Aktualizácia a obnovenie PZP

a. Zmena údajov: Ak došlo k zmene vašich osobných údajov, údajov o vozidle alebo iných relevantných informácií, je dôležité tieto zmeny oznámiť svojej poisťovni. Týmto krokom zabezpečíte, že vaše PZP je stále platné a poskytuje potrebnú ochranu.

b. Obnovenie PZP: Uistite sa, že obnovíte svoje PZP pred jeho uplynutím. Mnohé poisťovne ponúkajú automatické obnovenie, čo zjednodušuje proces. Avšak, pred obnovením poistenia sa oplatí porovnať ponuky iných poisťovní, aby ste zabezpečili najlepší pomer ceny a krytia.

Overenie PZP je dôležitým krokom v udržiavaní platného poistenia a zabezpečení ochrany pred možnými finančnými nároky v prípade škody spôsobenej tretím stranám. Overte si platnosť svojho PZP pravidelne a dodržiavajte zákonné povinnosti týkajúce sa povinného zmluvného poistenia.

Výpoveď PZP: Ako zrušiť povinné zmluvné poistenie vozidla

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonnou požiadavkou pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel a chráni tretie strany pred škodou spôsobenou nehodou. V niektorých prípadoch môžu vlastníci vozidiel zvažovať zrušenie svojho PZP, napríklad pri predaji vozidla, dlhodobej nevyužitosti alebo prechode na inú poisťovňu. V tomto článku sa pozrieme na proces výpovede PZP a dôležité aspekty, ktoré je potrebné zvážiť.

Dôvody na výpoveď PZP

a. Predaj vozidla: Pri predaji vozidla môžete zrušiť svoje PZP, pretože nový vlastník bude musieť uzavrieť vlastné poistenie.

b. Dlhodobá nevyužitost: Ak plánujete svoje vozidlo dlhodobo nepoužívať, môžete zrušiť PZP, aby ste ušetrili na poistných prémiových platbách. V tomto prípade je dôležité informovať príslušný úrad o odhlásení vozidla z premávky.

c. Prechod na inú poisťovňu: Ak nájdete lepšiu ponuku alebo ste nespokojní so službami svojej súčasnej poisťovne, môžete zrušiť svoje PZP a uzavrieť novú zmluvu s inou poisťovňou.

Ako zrušiť PZP

a. Požiadajte o výpoveď: Aby ste zrušili svoje PZP, budete musieť podať písomnú výpoveď svojej poisťovni. Výpoveď by mala obsahovať vaše údaje, údaje o vozidle, dátum ukončenia poistenia a dôvod výpovede.

b. Dodržiavajte výpovedné lehoty: Poisťovne majú stanovené výpovedné lehoty, ktoré musia byť dodržané pri zrušení PZP. Zvyčajne je to 30-60 dní pred dátumom ukončenia poistenia. Skontrolujte podmienky svojho poistenia, aby ste vedeli, akú výpovednú lehotu musíte dodržať.

c. Zabezpečte prechodné poistenie: Ak prechádzate na inú poisťovňu, uistite sa, že nové poistenie nadobudne platnosť ešte pred ukončením vášho súčasného PZP. Týmto krokom zabezpečíte nepretržitú ochranu a vyhnete sa pokutám za jazdu bez platného PZP.

d. Informujte príslušný úrad: V prípade, že zrušujete PZP kvôli predaju vozidla alebo dlhodobej nevyužitosti, je potrebné informovať príslušný úrad, ako je napríklad dopravný inšpektorát, o zmene stavu vozidla.

e. Uzavrite novú zmluvu s inou poisťovňou: Ak ste sa rozhodli prejsť na inú poisťovňu, uzavrite novú zmluvu o PZP a overte si platnosť nového poistenia.

Dôležité aspekty pri zrušení PZP

a. Uchovávajte dokumenty: Uchovávajte všetky dokumenty súvisiace s výpoveďou PZP, vrátane písomnej výpovede a potvrdenia o ukončení poistenia od svojej poisťovne. Tieto dokumenty môžu byť dôležité v prípade sporu alebo pri prechode na inú poisťovňu.

b. Dôsledky zrušenia PZP: Uvedomte si, že zrušenie PZP môže mať dôsledky. Napríklad, ak jazdíte s neplatným PZP, môžete čeliť pokutám a v prípade nehody môžete byť zodpovední za škody spôsobené tretím stranám.

c. Zohľadnite bonus-malus systém: Pri zmene poisťovne zvážte vplyv bonus-malus systému na vašu novú poistnú prémiovú sadzbu. Nová poisťovňa môže zohľadniť vašu jazdnú históriu a prípadné škodové udalosti pri stanovení poistnej prémie.

Výpoveď PZP môže byť dôležitým krokom v prípade predaja vozidla, dlhodobej nevyužitosti alebo prechodu na inú poisťovňu. Je dôležité dodržiavať výpovedné lehoty, udržiavať potrebné dokumenty a zabezpečiť nepretržitú ochranu pomocou nového poistenia. Vždy skontrolujte podmienky svojho poistenia a postupujte podľa pokynov v zmluve.

Havarijné poistenie: Prečo by ste mali zvážiť doplnkovú ochranu pre svoje vozidlo

Havarijné poistenie je dobrovoľným doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP) a poskytuje finančnú ochranu pre vlastníka vozidla v prípade škôd na vozidle spôsobených nehodou, požiarom, krádežou alebo vandalizmom. Aj keď nie je povinné, havarijné poistenie môže poskytnúť množstvo výhod a zabezpečiť pokoj mysle pre vodiča. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo by ste mali zvážiť uzavretie havarijného poistenia a aké sú jeho hlavné aspekty.

Prečo zvážiť havarijné poistenie

a. Finančná ochrana: Havarijné poistenie poskytuje finančnú ochranu pre vlastníka vozidla v prípade škôd na vozidle. Bez havarijného poistenia by vlastník vozidla musel pokryť náklady na opravu alebo náhradu vozidla zo svojich vlastných prostriedkov.

b. Pokoj mysle: S havarijným poistením môžete mať pokoj mysle, že v prípade nehody alebo inej udalosti, ktorá spôsobí škodu na vašom vozidle, budú náklady pokryté poisťovňou.

c. Zvýšená hodnota vozidla: V prípade predaja vozidla môže mať havarijné poistenie pozitívny vplyv na jeho hodnotu. Kupujúci môže mať väčšiu dôveru v kúpu vozidla, ktoré bolo poistené a pravdepodobne udržiavané v dobrom stave.

Hlavné aspekty havarijného poistenia

a. Rozsah krytia: Havarijné poistenie sa líši v závislosti od pojistného plánu a poisťovne. Môže zahŕňať krytie škôd spôsobených dopravnou nehodou, požiarom, krádežou, vandalizmom alebo živelnými pohromami. Pri výbere havarijného poistenia by ste mali zvážiť, aký rozsah krytia potrebujete.

b. Poistná suma: Poistná suma je maximálna suma, ktorú poisťovňa vyplatí v prípade škôd na vozidle. Mala by zodpovedať aktuálnej hodnote vozidla, aby ste boli schopní pokryť náklady na opravy alebo nákup náhradného vozidla v prípade, že by bolo vaše vozidlo totálne zničené alebo ukradnuté.

c. Bonus-malus systém: Niektoré poisťovne používajú bonus-malus systém, ktorý odmeňuje vodičov s dobrou jazdnou históriou nižšími poistnými prémiami. V prípade škodovej udalosti môže však poistná prémia stúpnuť.

Ako vybrať správne havarijné poistenie

a. Porovnajte ponuky: Venujte čas porovnaniu ponúk rôznych poisťovní a zvážte premiové sadzby, rozsah krytia a podmienky poistenia.

b. Zvážte svoje individuálne potreby: Pri výbere havarijného poistenia zohľadnite svoje individuálne potreby, ako je hodnota vozidla, vek vozidla, frekvencia používania a aké riziká chcete pokryť.

c. Preštudujte zmluvu: Pred uzavretím havarijného poistenia si dôkladne preštudujte zmluvu a podmienky, aby ste pochopili, čo je a čo nie je pokryté poistením.

d. Zohľadnite hodnotenia a recenzie: Zistite skúsenosti ostatných zákazníkov s poisťovňou a zvážte ich hodnotenie a spokojnosť pri výbere havarijného poistenia.

Havarijné poistenie poskytuje doplnkovú finančnú ochranu pre vlastníka vozidla nad rámec povinného zmluvného poistenia. Aj keď nie je povinné, havarijné poistenie môže priniesť mnoho výhod, vrátane pokrytia nákladov na opravy alebo náhradu vozidla v prípade nehody, krádeže alebo iné komplikácie.

Zákonná poistka na auto

Ak ste nezaplatili za poistenie, máte problém

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na všetky automobily, motocykle, prípojné vozíky a iné špeciálne vozidlá, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách. Určuje to zákon č. 381/2001 Z. z. o PZP. Riskovať a jazdiť bez tohto poistenia sa vám nemusí vôbec vyplatiť, pokuty sú pomerne vysoké. Pri nehode by sa to na vašej peňaženke odrazilo ešte viac. Existujú tri jednoduché príklady, čo môže nastať, ak nebudete mať uzatvorené poistenie zodpovednosti.

Možno bez uzatvoreného poistenia auta jazdíte už dlhšie. Myslíte si, že ak sa doteraz nič nestalo, ste v bezpečí a vy ste ušetrili peniaze za „zbytočnú“ poistku. No to je omyl, pretože všetkých dlžníkov registrujú okresné úrady, odbor dopravy a taktiež Slovenská kancelária poisťovateľov. Okrem aktualizácie zoznamu dlžníkov PZP majú na starosti aj vymáhanie dlžného poistenia. K tomu sa priráta ale aj úrok za omeškanie. Samotná pokuta za neuzatvorenie PZP sa pohybuje až do výšky 3320 €. Viac sa dozviete cez tento odkaz na článok.

Preto neotáľajte a uzatvorte si najlacnejšiu zákonnú poistku a využite výpočet a porovnanie ceny. Na výber máte všetky poisťovne na slovenskom trhu.

Väčší problém nastane, ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody, pričom nemusí ísť ani o nič závažné. Ak sa s druhým vodičom nedohodnete na tom, kto je vinníkom nehody, budete musieť privolať na preskúmanie policajnú hliadku. Polícii však budete musieť predložiť všetky doklady vrátane bielej karty, čiže potvrdenie o tom, že vaša zákonná poistka na auto z webu Uzavripzp.sk je platná. Nájdete tam napríklad zákonná poistka na Škoda Octaviu. Ak by ste teda nemali uzatvorenú zákonnú poistku, celá suma za škodu by ostala na vašich pleciach. Pričom limity poistného plnenia sa pohybujú v závratných výškach. Samozrejme však budete obvinený ešte aj z porušenia zákona, využívania motorového vozidla bez uzavretia zákonného poistenia. Pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 3320 €.

Meškáte so zaplatením PZP?

Posledná situácia, do ktorej sa môžete dostať je, že sa stanete účastníkom poistnej udalosti, a aj keď ste poistku uzavreli, ešte ste ju nestihli zaplatiť, resp. meškáte s platením. Zákon v takom prípade rozlišuje dva rozdielne prípady. Ak meškáte s platením menej ako 30 dní, tak ako vinník máte právo, aby poisťovňa za vás uhradila škodu poškodenému, pričom následne si poisťovňa túto škodu bude vymáhať od vás, keďže vaše poistenie nenadobudlo účinnosť. Ak meškáte s platením viac ako 30 dní, tak poisťovňa má právo odmietnuť poskytnutie poistného plnenia poškodenému, čiže všetky náklady budete automaticky ako vinník znášať od začiatku len vy.

Aká je výška poistného krytia PZP?

Už viete, čo vás čaká, ak by ste nemali uzatvorené najlacnejšie PZP online. No mali by ste si byť vedomí aj toho, akú náhradu škody za vás poisťovňa v prípade nehody preplatí. Všetky tieto údaje by ste mali mať uvedené v poistnej zmluve. Čiže by nemal byť problém, aby ste si ich jednoducho v prípade nejasností vyhľadali. Limity poistného plnenia však určuje zákon a teda platia pre všetky poisťovne rovnako.

Pri náhrade za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených dosahuje limit poistného krytia 5 miliónov eur. Za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za škodu ušlého zisku a náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením a to bez ohľadu na počet poškodených je to suma milión eur. Poisťovne vám samozrejme môžu ponúknuť aj vyšší limit krytia, to sa ale samozrejme zohľadní vo výslednej cene poistenia auta. Vo väčšine prípadov však poisťovne riešia škodové udalosti s oveľa nižším krytím. Miliónové škody sa objavujú len zriedka.

V určitých prípadoch za vás poisťovňa škodu neuhradí

Za určitých okolností vám poisťovňa môže odmietnuť preplatiť škodu na vozidle. Tieto výluky sú však presne stanovené.

 • Zo zákonnej poistky sa v žiadnom prípade neprepláca poškodenie vozidla vinníka, PZP je primárne určené na odškodnenie iného vodiča. To sa týka či už materiálnej škody, tak aj ujmy na zdraví. V prípade spoluviny je prípad komplikovanejší. Mieru spoluzavinenia určuje polícia a poisťovňa o rozsahu poistného plnenia rozhodne na základe ich rozhodnutia.
 • Výluka z poistného plnenia sa týka aj osôb žijúcich v spoločnej domácnosti vinníka. Z PZP sa teda neuhradí škoda, ktorú poistený vodič spôsobil osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Povinné zmluvné poistenie vozidla v takom prípade nekryje majetkové škody, právnika ani ušlý zisk.
 • Problém je aj s preplatením škody, ktorá vznikla na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom.
 • Krytie nákladov sa nevzťahuje ani na škody spôsobené pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou.
 • Podľa zákona sa neuhradí ani škoda, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal poškodenému uhradiť nad rámec určený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody.
 • S preplatením škody nerátajte ani, ak škodu spôsobil pretekár alebo súťažiaci účastník pri motoristických pretekoch alebo pri prípravných či tréningových jazdách, ak sa auto poškodilo pri pretekoch akéhokoľvek druhu a pri prípravných či tréningových jazdách.
 • Určite k zriedkavým prípadom patrí poškodenie, ktoré vzniklo prevádzkou vozidla pri teroristickom čine, vojnovej udalosti, nepokojoch, štrajkoch, zemetrasení či úniku jadrovej energie. Ani v tomto prípade vám poisťovňa škodu nepreplatí.
 • Poistné krytie sa nevzťahuje ani na to, ak sa jedná o škodu, ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou.

Prečítajte si o výnimkáchĎalšie prípady výluky PZP

Okrem už spomínaných výnimiek, si môžu poisťovne stanoviť aj ďalšie prípady, kedy odmietnu uhradiť vzniknutú škodu. Každá poisťovňa si určuje vlastné pravidlá. Sú však vo všeobecnosti podobné a týkajú sa najmä vážneho porušenia základných povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke.

Na preplatenie škôd môžete zabudnúť, ak ste viedli vozidlo:

 • pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných či psychotropných látok,
 • ak bolo vozidlo použité na trestnú činnosť,
 • alebo vozidlo viedla osoba, ktorá nie je držiteľom platného vodičského oprávnenia.

Taktiež vám škoda nebude preplatená, ak ste vozidlo úmyselne poškodili vy samy, či osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti.

Dobrá rada na záver. Ako to platí pred každým záväzným rozhodnutím, v každom prípade vám odporúčame poriadne si prečítať poistnú zmluvu a všeobecné obchodné podmienky, aby ste si boli vedomí okolností, za ktorých nemáte nárok na poistné plnenie. V drvivej väčšine poistných zmlúv by ste nemali naraziť na žiadne skryté podmienky, ale ako sa vraví: “Dôveruj, no preveruj.”. Platí to aj pri PZP.

Životné poistenie pre deti čo najvýhodnejšie

Máte deti? Spravte si pripoistenie!Definovať pojem „dieťa“ snáď nikomu nemusíme. Môže však byť vnímané dvoma smermi. Prvým smerom je akýkoľvek človek do 15 rokov a druhým smerom ho môžeme chápať ako nášho potomka. V tomto kontexte sa budeme venovať práve tomuto druhému smeru chápania, a teda pokrvnému dieťaťu.  Ak váš potomok patrí k energickejším tvorom, takým ktorí chcú stále niečo skúmať, prípadne nemusí robiť nič, lebo nehoda si ho nájde, potom je tu pre vás životné poistenie pre deti, ktoré ľahko nájdete aj na internete. V rámci nášho článku si povieme, aký je princíp tohto produktu, aké vám ponúka možnosti, kto ho ponúka, ale aj kto ho ponúka čo najvýhodnejšie.

Prečo nad ním uvažovať?

Každý rodič si prešiel alebo si len prejde takými udalosťami, ktoré pre jeho dieťa a tým pádom aj pre neho samotného, nie sú príjemné. Je to silnejšie než rodičovská pozornosť. Deti si jednoducho vedia spôsobiť také situácie, nad ktorými sa ľudské a triezve zmýšľanie pozastavuje. Nevieme pochopiť, ako sa mohlo stať to či hento. Vyplýva to totiž už zo samotnej povahy dieťaťa. Väčšina pochopí, že niečo nemajú robiť až vtedy, keď to vyskúšajú. A práve táto fáza resp. takéto zmýšľanie je pôvodcom drvivej väčšiny nehôd našich ratolestí. Ak sa však už stanú, je neskoro. Liečenie si mnohokrát vyžaduje vyššiu finančnú investíciu.  No práve životné poistenie pre deti vám dokáže zabezpečiť minimálne finančnú pomoc.

Ako to funguje?

Naznačili sme vám, že životné poistenie pre deti vám vie finančne pomôcť. Táto pomoc prebehne vtedy, ak sa vašej ratolesti prihodila nejaká poistná udalosť. Je jedno či si vyžaduje nižšie či vyššie náklady. Mali by ste kontaktovať poisťovaciu spoločnosti a tá ich buď všetky zaplatí za vás, alebo je možné, že bude potrebné, aby ste to zaplatili vy a potom vám to poisťovňa všetko preplatí. Samozrejme všetko závisí od toho, ako ste si zostavili poistnú zmluvu. Uplatniť poistnú udalosť si môžete vtedy, ak od podpísania zmluvy riadne platíte taký poplatok, ako ste si s poisťovňou dohodli. Väčšinou to prebieha v mesačných intervaloch ku konkrétnemu dátumu.

Dve možnosti

Životné poistenie pre deti vám ponúka dve alternatívy. Prvou je vytvoriť vášmu potomkovi samostatnú zmluvu alebo ho zahrnúť do tej vašej. Obidve sú zaujímavé, my osobne sa však prikláňame k druhej možnosti, a teda zahrnúť ich do vašej zmluvy. Najdôležitejšie je, aby bol poistený živiteľ rodiny, pretože ak sa niečo stane jemu, rodina je poistená. Mnohokrát si musí pre liečenie dieťaťa vypýtať z práce voľno, čo znamená zníženie príjmu. Čo ak sa vám stane nehoda naraz? A práve ak si vašu ratolesť zahrniete do vašej zmluvy, môžete z toho niečo mať aj vy. Keby ste sa však rozhodli pre samostatnú zmluvu, jednak, že by vás to vyšlo drahšie a jednak, že by vám to pomohlo „len“ s nákladmi za liečbu.

Doprajte si pocit pohody a bezpečiaTo najlepšie zistíte jednoducho

Ak hľadáte to najlepšie životné poistenie pre deti, vieme vám pomôcť. Síce neviem, čo si pod týmto pojmom presne predstavujete. Produkt s najširším krytím poistných udalostí? Najlacnejší produkt? Najvýhodnejší produkt v pomere kvalita – cena? Hoci je vysvetlenie tohto pojmu subjektívne, najlepšie životné poistenie pre deti, ale aj všeobecne nájdete na hore uvedenej stránke, ktorá vám urobí porovnanie viacerých ponúk. Odteraz sa nemusíte spoliehať len na jednu spoločnosť, ktorá ma pobočku vo vašom meste resp. vo vašej blízkosti, ale cez internet so stránkou vyššie si viete rýchlo a jednoducho zistiť jednotlivé ponuky poisťovacích spoločností. Všetky budú vyhotovené na základe vašich kritérií. Stačí vypísať len niekoľko údajov na stránke a do pár minút sa vám zobrazia výsledky, prípadne vám budú odoslané na mail, alebo sa na vás niekto nakontaktuje. V každom prípade, ak chcete cenu a ponuky životného poistenia pre deti zistiť čo najjednoduchšie a najrýchlejšie, kliknite si na hore uvedenú stránku.

Poraďte sa…

Ak sa stále neviete rozhodnúť, či je lepšie dať vášho potomka poistiť zvlášť alebo ho zahrnúť do zmluvy, prípadne ktorú ponuku z porovnania si vybrať, využite bezplatnú pomoc nezávislého poradcu, ktorý je vám dostupný opäť na hore zmienenej stránke. Jeho dlhoročné skúsenosti a práca v tejto oblasti spôsobuje, že je v oblasti životného poistenia, nielen pre deti, ako doma. Bez problémov vám odpovie na každú otázku a objektívne vám porozpráva o rôznych spoločnostiach, ich výhodách, nevýhodách a praktikách. Keďže je nezávislý, to znamená, že nepracuje pre žiadnu konkrétnu spoločnosť, jeho slovám môžete maximálne veriť.

To, kde zohnať najlepšie životné poistenie pre deti sme si povedali, ak však potrebujete viac informácii, môžete si prečítať aj tento článok.

Hypotéky ako na dlani

S pomocou hypotéky si zabezpečíte vlastné bývanieAko vám už nadpis naznačuje, v tomto článku sa povenujeme finančným produktom, medzi ktoré patria aj hypotéky. Ak by ste o nich nemali ani najmenšie tušenie, laicky povedané, ide o pôžičky peňazí, ktoré vám môžu poskytnúť rôzne bankové alebo nebankové inštitúcie. Účelom tohto produktu, ako každej inej pôžičky, je pomôcť žiadateľovi pri získaní financií na realizáciu jeho vízií, plánov…  Získať ich však vôbec nemusí byť jednoduché a my si aj nižšie povieme prečo. V tomto článku vám o nej o prezradíme všetky detaily, ktoré vás na tento produkt buď odradia alebo nahovoria.

Suma, splatnosť

Hypotéky majú tú výhodu, že ponúkajú široké rozpätie financií. Požiadať môžete už od 10 000 až do 200 000 eur, čo je skutočne suma, s ktorou sa dá dosť pracovať. Doba splatnosti v rozpätí nezaostáva a zvoliť si môžete od 4-ročnej splatnosti až po 30 rokov. Všetko však treba robiť uváženie. Pri splatnosti sa môžeme zmieniť aj o úroku, ktorý je v súčasnosti na veľmi výbornej hodnote a môžete nájsť mnoho ponúk, ktoré podliezajú 1%. Samozrejme nie je to jediný údaj, ktorý treba brať pri výbere vhodnej hypotéky do úvahy. Je tu napríklad aj poplatok za poskytnutie financií a o ďalších si povieme nižšie.

Porovnanie online

Ak v súčasnosti pátrate po možnostiach, aké vám ponúkajú jednotlivé spoločnosti, pátranie môžete ukončiť a zároveň môžete ľutovať, že ste ho vôbec spustili a tým sa pripravili o veľa času. Porovnanie hypoték online je totiž najrýchlejšou, najvýhodnejšou a najlepšou voľbou zisťovania ponúk trhu. Prečo? Pretože dokáže ušetriť nielen čas aj vaše peniaze. Jediné, čo musíte urobiť je kliknúť sa na hore označený výraz, ktorý vám presmeruje na stránku, ktorá vám poskytne porovnanie hypoték online úplne zadarmo a priamo v nej si môžete aj nejakú ponuku zvoliť.

Aby ste takéto porovnanie získali, je potrebné zadať niekoľko údajov, akými sú požadovaná výška sumy, doba splatnosti, doba fixácie a hodnota založenej nehnuteľnosti. Doba fixácie je obdobie, počas ktorého máte stabilný úrok. Môžete si ho zvoliť, ale nemusíte. Rozhodnutie je len na vás. Po zadaní všetkých týchto údajov vám bude do niekoľkých sekúnd vygenerovaných niekoľko ponúk, ktoré budú skutočne rôznorodé a vy zistíte alebo sa len utvrdíte v tom, že vôbec nie je jedno u koho si finančný produkt vypýtate, pretože výsledné preplatené sumy sa môžu líšiť až v desiatkoch tisícoch eur. Asi nikomu nie je jedno, koľko musí investovať, pretože z pravidla hľadáme všetci tú najlepšiu a najlacnejšiu možnosť.

Najvýhodnejšia a najlepšia

Porovnanie online vám zobrazí, ktorá hypotéka je pre vás tá najvýhodnejšia a najlepšia. Oba tieto pojmy sú relatívne, preto je porovnanie to, čo potrebujete. Z množstva zobrazených ponúk si môžete vybrať práve takú, ktorá najviac vyhovuje vašim kritériám či už z hľadiska úroku, vstupných poplatkov, renomé spoločnosti či celkovej preplatenej sume.

Stačí spĺňať základné podmienkyPodmienky na jej získanie

Aby ste mohli o hypotéky požiadať, mali by ste spĺňať rôzne kritériá. Teda hoci ich aj nespĺňate, odoslanie žiadosti vám bude umožnené avšak je dosť možné, že v štádiu prehodnocovania bude zamietnutá. Poďme sa však povenovať konkrétnejším kritériám.

 • vek: jednou zo základných podmienok na získanie akéhokoľvek finančného produktu je práve vek žiadateľa, ktorý musí byť plnoletý (od 18 rokov vyššie) a spôsobilý na právne úkony. Málokto vie, že v rámci tohto produktu môžete požiadať o špeciálnu ponuku, ak máte od 18 do 35 rokov. Tou ponukou je hypotéka pre mladých, ktorá je skutočnou pomocou pre začiatočníkov v živote. Výhodou je, že pri splnení kritérií máte nárok na štátny príspevok, to znamená, že v splácaní vám pomáha banka, ale aj samotný štát.
 • účel: hypotéky sú limitované v tom, že ich účel je presne stanovený. Peniaze z nich môžete použiť výhradne na financovanie prestavby, stavby alebo kúpy nehnuteľnosti. Teda týkajú sa len stavby ako takej (materiálu, nie vnútorného vybavenia, akým sú napríklad nábytky atď.) Aby ste si nemysleli, že toto pravidlo obalamutíte, všetko je potrebné dokladovať. Možno ste počuli, že niekto poskytuje hypotéky na čokoľvek. V skutočnosti však nejde o hypotéky, ale o spotrebné úvery, čo sa však nijako podstatne nelíši, ba dokonca naopak, a podmienky na jeho získane sú prijateľnejšie.
 • -70% LTV: počuli ste niekedy o LTV? Ide o skratku anglického výrazu, ktorá naznačuje, o koľko peňazí môžete požiadať vzhľadom k tomu, koľko potrebujete. Ponúkané maximum v prípade tohto finančného produktu je 70% z potrebnej sumy (resp. sumy založenej nehnuteľnosti). Ak by ste však potrebovali pomôcť s financovaním všetkých nákladov, odporúčame vám spotrebný úver, ktorý nájdete aj na hore odkazovanej stránke.
 • -založenie nehnuteľnosti: štandardným býva, že pri žiadaní vyšších súm potrebuje mať daná spoločnosť istotu, že sa jej peniaze vrátia. Práve preto je nutné niečím ručiť. To niečo je nehnuteľnosť. Ale nemusíte sa báť, nikto sa jej ani nedotkne, pokiaľ budete riadne splácať.
 • -bez dokladovania príjmu?: niekedy bolo možné si požiadať o peniaze bez dokladovania príjmu. Dnes je to však už len mýtus, pretože  zo zákona je stanovené, že pri žiadaní finančných produktov od oficiálnych spoločností, to znamená na tento účel určených, je nutné dokladovať príjem.

Hypotéky sú často využívané produkty, no treba vedieť aj to, kde hľadať a že najlepšie a najvýhodnejšie finančné produkty sú vám dostupné aj na internete a viac o nich sa môžete dočítať aj na tejto nezávislej stránke TA3.